RENOVERING AF KROEN

Renoveringsprojektet


Sejerø Kro trænger til en omfattende renovering.

Det betyder at renoveringsopgaven nødvendigvis må opdeles i flere mindre del-projekter. Højeste prioritet er at  renovere den del af kroen der kan generere økonomi til de øvrige renoverings-projekter. Det vigtigste af disse del-projekter er kroens køkken, som vil kunne skabe indkomst gennem café og grillbar.

Overskuddet herfra lægges i de kommende projekter, alt efter prioritet.


Projekt nr. 1:


Køkken

a:  Nyt tag over køkken.

b:  Demontering og nedrivning af eksisterende køkken.

c:  Isolering og renovering af køkkenlokaler.

d:  Terrasse etableres i forbindelse med café og grillbar.

e:  Dør -og vinduespartier i køkkenet udskiftes til energirigtige løsninger. 

f:   Indkøb og montering af diverse køkkenudstyr.

g.  Fødevaregodkendelse af køkken.


Projekt nr. 2:


Spisesal, kloaker

a:  Gamle kloakrør opgraves og udskiftes.

b:  Isolering af loft i spisesal. Skillevæggene på loftet over spisesalen fjernes.

c:  Gulvene på loftrummet over spisesalen fjernes og isolering udføres.

d:  Gulvene i spisesalen fjernes, og der graves ud til isolering.

e:  Efter at gulvene i spisesalen er isoleret, lægges nyt undergulv.

f:   Isolering indblæses i hulmurene i spisesalen. Indvendigt isoleres ydervæggene

     med yderligere150 mm isolering.

g:  Nye renoveringsgulve lægges.


Projekt nr. 3:


Den gamle krostue

a: Isolering af ydervægge.

b: Forstærkning og understøtning af loftblælker.

c: Nedtagning, isolering og udskiftning af lofter mellem bjælker.

d. Nænsom renovering af gamle sprossevinduer. Forsatsruder monteres.

e. Renovering og modernisering af toiletfaciliteter.

f: Montering af nyt fadølsanlæg.

g: Indkøb og montering af nye Back-bar kølere i eksisterende bar.

h: Indkøb af tidsvarende møblement og belysning i gammel stil til krostuen.


Projekt nr. 4: 


Baglokaler/ beboelse

a:   Gammel skorsten nedtages.

b:  Gulve til nyt køkken og badeværelse i baglokaler udgraves.

c:  Gulv i nyt badeværelse støbes. 

d:  Alle trægulve i baglokaler fjernes, udgraves og isoleres.

e:  Nye undergulve lægges.

f:   I alle ydervægge indblæses isolering i hulmure.

g:  Pudsede lofter i baglokaler fjernes og isoleres.

h:  Nye lofter og diverse installationer i baglokaler etableres.

i:   Alle ydervægge isoleres yderligere med 150 mm indvendigt.

j :  Nyt badeværelse og køkken etableres.

k:  Dør -og vinduespartier udskiftes til energirigtige løsninger.